O nas

Fundusz Pomerania - dawniej Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Fundusz powstał w 2002 roku (umową - akt notarialny Repertorium A nr 2878/2002 r. z dnia 03.06.2002r.) z inicjatywy Samorządu Województwa.

Udziałowcami Funduszu Pomerania są:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego,
  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
  • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku,
  • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego,
  • Bank Spółdzielczy w Goleniowie,
  • Bank Spółdzielczy Rzemiosła Szczecin,
  • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.650.000,00 zł. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, a Prezesem Zarządu Adam Badach.