Poręczenia kredytów ze środków własnych

Do najważniejszych cech tego produktu należą:

 • poręczenie może sięgać do 80% kwoty kredytu (w zależności od zawartej umowy o współpracy)
 • może stanowić dobezpieczenie transakcji objętych gwarancją de minimis (gwarancja 60% kwoty kredytu, poręczenie Funduszu 20% kwoty kredytu)
 • kredyty objęte poręczeniem mogą być przeznaczone na wszelkie cele związane z działalnością gospodarczą, w tym m.in. na:
  1. refinansowanie poniesionych wydatków
  2. na zapłatę podatku VAT
  3. na spłatę kredytów w innych bankach
  4. związanych z inwestycjami finansowanymi z Unii Europejskiej
  5. na zakup środków trwałych, jako zabezpieczenie przejściowe do czasu ustanowienia hipoteki

Opłaty za poręczenie kształtują się na poziomie:

 • rozpatrzenie wniosku: 0,1% od kwoty poręczenia, min. 50 zł
 • za udzielenie poręczenia: od 2,0% od kwoty poręczenia za I rok, od 1,5% za każdy kolejny rok poręczenia
 • w przypadku poręczenia przejściowego: od 0,5% za kwartał

Kwota poręczenia może wynieść do 300.000 zł lub 700.000 zł w przypadku poręczenia przejściowego do czasu ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego

Dokumenty do pobrania:

pdf

Tabela opłat i prowizji

Rozmiar : 250.41 kb
Dodanie : 2015-05-14
Modyfikacja : 2017-04-07
rar

Wniosek o udzielenie poręczenia z załącznikiem

Rozmiar : 610.38 kb
Dodanie : 2015-05-14
Modyfikacja : 2016-12-14
pdf

Regulamin udzielania poręczeń

Rozmiar : 93.07 kb
Dodanie : 2015-05-14
Modyfikacja : 2015-05-14
pdf

Regulamin udzielania poręczeń indywidualnych

Rozmiar : 805.93 kb
Dodanie : 2015-05-14
Modyfikacja : 2015-05-14