Bezpłatne Seminarium - Prawo Zamówień Publicznych

Fundusz Pomerania w ramach Programu - Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcom zorganizował bezpłatne seminarium dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, zajmującym się przetargami publicznymi w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Seminarium odbyło się w dwóch terminach, dla przedstawicieli gmin z zachodniej części województwa zachodniopomorskiego 26 czerwca 2018 r. w Szczecinie, a dla przedstawicieli gmin ze wschodniej część województwa 27 czerwca 2018 r. w Mielnie.

Podczas spotkania, obok szeroko omówionych zagadnień z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zaprezentowano ofertę Funduszu Pomerania, dotycząca bezgotówkowego wadium przetargowego. Jesienią planowana jest kolejna edycja bezpłatnego seminarium w ramach Programu - Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcom, na które już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

 

2
1
3
4